Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (24)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Regeerakkoord Rutte III - 20172021

DOCUVITP-2142511-v1-Regeerakkoord-Rutte-III-20172021.PDF PDF, 686.27 KB

Metadata

Publicatie datum
19-10-2017
Laatst gewijzigd
19-10-2017 09:49
Zichtbaarheid
Openbaar

Nieuwsbrief Statenlid nu- regeerakkoord Rutte III

DOCUVITP-2142509-v1-Nieuwsbrief-Statenlid-nu-regeerakkoord-Rutte-III.pdf PDF, 48.59 KB

Metadata

Publicatie datum
19-10-2017
Laatst gewijzigd
19-10-2017 09:49
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Voortgang Ontwerpbesluit schutlengte en schutten met open brug

DOCUVITP-2141833-v2-Voortgang-Ontwerpbesluit-schutlengte-en-schutten-met-open-brug.PDF PDF, 127.55 KB

Metadata

Publicatie datum
19-10-2017
Laatst gewijzigd
19-10-2017 09:49
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Kamerbrief milieueffectrapport en geluidberekeningen Lelystad Airport

DOCUVITP-2141772-v6-PS-mededeling-Kamerbrief-milieueffectrapport-en-geluidberekeningen-Lelystad-Airport.PDF PDF, 384.58 KB

Metadata

Publicatie datum
19-10-2017
Laatst gewijzigd
19-10-2017 09:49
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Onderzoeksplan 217a Provinciewet

DOCUVITP-2138053-v4-2017-Mededeling-PS-Onderzoeksplan-217a-Provinciewet.PDF PDF, 183.94 KB

Metadata

Publicatie datum
19-10-2017
Laatst gewijzigd
19-10-2017 09:49
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. PS Stand van zaken versterking economisch vestigingsklimaat Lelystad Airport Businesspark

Mededeling m.b.t. Verslaglegging Duurzaam Door 2013 - 2016

DOCUVITP-2132598-v3-PS-mededeling-Verslaglegging-Duurzaam-Door-2013-2016.PDF PDF, 991.88 KB

Metadata

Publicatie datum
19-10-2017
Laatst gewijzigd
19-10-2017 09:47
Zichtbaarheid
Openbaar

Nieuwsbrief MRA oktober 2017

DOCUVITP-2139909-v1-Nieuwsbrief-MRA-oktober-2017.pdf PDF, 481.05 KB

Metadata

Publicatie datum
12-10-2017
Laatst gewijzigd
12-10-2017 16:01
Zichtbaarheid
Openbaar

IPO AV briefing, vergadering en verslagen 3 oktober 2017

DOCUVITP-2139937-v1-IPO-AV-briefing-vergadering-en-verslagen-3-oktober-2017.PDF PDF, 482.4 KB

Metadata

Publicatie datum
12-10-2017
Laatst gewijzigd
12-10-2017 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. IFA halfjaarverslag 2017

DOCUVITP-2108732-v4-IFA-mededeling-halfjaarverslag-2017.PDF PDF, 447.17 KB

Metadata

Publicatie datum
12-10-2017
Laatst gewijzigd
12-10-2017 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar