Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (25)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t..t klankbordgroep Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2427982-v6-mededeling-PS-mbt-Klankbordgroep-Beleidskader-Beheer-Oostvaardersplassen.PDF PDF, 374.39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
12-07-2019
Laatst gewijzigd
12-07-2019 08:54
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. voortgangsrapportage Programma Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen

DOCUVITP-2447231-v4-Mededeling-PS-Voortgangsrapportage-Programma-Groot-Onderhoud-Bruggen-en-Sluizen.PDF PDF, 2.04 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-07-2019
Laatst gewijzigd
11-07-2019 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Klimaatakkoord juli 2019

DOCUVITP-2447008-v3-PS-mededeling-Klimaatakkoord-juli-2019.PDF PDF, 4.31 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-07-2019
Laatst gewijzigd
11-07-2019 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. voortgang acties na uitsprak RvS PAS

DOCUVITP-2446999-v2-PS-Voortgang-acties-na-uitspraak-Raad-van-State-PAS.PDF PDF, 303.38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-07-2019
Laatst gewijzigd
11-07-2019 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. wezenlijke kenmerken en waarden NNN Flevoland

DOCUVITP-2441433-v5-PS-mededeling-Wezenlijke-kenmerken-en-waarden-NNN-Flevoland.PDF PDF, 55.25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-07-2019
Laatst gewijzigd
11-07-2019 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. 9e voortgangsbericht Regioplan Windenergie

DOCUVITP-2440718-v3-PS-mededeling-voortgangsbericht-Regioplan-Wind.PDF PDF, 799.45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-07-2019
Laatst gewijzigd
11-07-2019 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. VGR nr. 6 N307 Roggebot-Kampen juni 2019

DOCUVITP-2439955-v4-17322-Mededeling-PS-VGR-nr-6-N307-Roggebot-Kampen.PDF PDF, 2.67 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-07-2019
Laatst gewijzigd
11-07-2019 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. verwijderen en zekerstellen van chroom-6 houdende objectonderdelen

DOCUVITP-2439763-v5-Mededeling-PS-Verwijderen-en-zekerstellen-van-chroom-6-houdende-objectonderdelen.PDF PDF, 386.36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-07-2019
Laatst gewijzigd
11-07-2019 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. vaststellen gewijzigde tekst CAP 2018

DOCUVITP-2428806-v4-Statenmededeling-Vaststellen-gewijzigde-tekst-CAP-2018.PDF PDF, 576.62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-07-2019
Laatst gewijzigd
11-07-2019 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. voortgang project essentaksterfte

DOCUVITP-2420905-v3-mededeling-PS-voortgang-project-essentaksterfte.PDF PDF, 169.52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-07-2019
Laatst gewijzigd
11-07-2019 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar