Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (32)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Feestdagengroet Eerste Kamer der Staten Generaal 2018

DOCUVITP-2173455-v1-Feestdagengroet-Eerste-Kamer-der-Staten-Generaal-2018.PDF PDF, 535.56 KB

Metadata

Publicatie datum
21-12-2017
Laatst gewijzigd
21-12-2017 11:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. terugkoppeling debat Tweede Kamer MER Lelystad Airport 19 december 2017

Mededeling m.b.t. stand van zaken MER Lelystad Airport

DOCUVITP-2171942-v2-LA-PS-mededeling-Stand-van-zaken-MER-Lelystad-Airport.PDF PDF, 286.54 KB

Metadata

Publicatie datum
21-12-2017
Laatst gewijzigd
21-12-2017 11:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. actualisatie Normenkader Rechtmatigheid 2017

DOCUVITP-2165374-v2-PS-Actualisatie-Normenkader-Rechtmatigheid-2017.PDF PDF, 502.61 KB

Metadata

Publicatie datum
21-12-2017
Laatst gewijzigd
21-12-2017 11:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. enquete snel internet

DOCUVITP-2164825-v10-PS-mededeling-enquete-snel-internet.PDF PDF, 1.78 MB

Metadata

Publicatie datum
21-12-2017
Laatst gewijzigd
21-12-2017 11:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. voortgang initiatief voorstel Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2164779-v4-PS-mededeling-voortgang-initiatief-voorstel-Oostvaardersplassen.PDF PDF, 119.12 KB

Metadata

Publicatie datum
21-12-2017
Laatst gewijzigd
21-12-2017 11:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. voorstel onderzoek naar aslastmetingen

DOCUVITP-2160742-v5-PS-mededeling-Voorstel-onderzoek-naar-aslastmetingen.PDF PDF, 131.06 KB

Metadata

Publicatie datum
21-12-2017
Laatst gewijzigd
21-12-2017 11:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording Statenvragen - 50PLUS - directeur Batavialand

DOCUVITP-2159043-v2-Brief-aan-griffie-beantwoording-vragen-50PLUS-directeur-Batavialand-1.PDF PDF, 143.23 KB

Metadata

Publicatie datum
21-12-2017
Laatst gewijzigd
21-12-2017 11:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording Statenvragen - ChristenUnie - Mensenhandel

DOCUVITP-2158905-v2-Brief-aan-griffie-beantwoording-statenvragen-CU-mensenhandel-1.PDF PDF, 280.86 KB

Metadata

Publicatie datum
21-12-2017
Laatst gewijzigd
21-12-2017 11:54
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Lening Reedewaard

DOCUVITP-2101385-v7-IFA2-11004-Lening-Reedewaard-mededeling-aan-PS.PDF PDF, 106.92 KB

Metadata

Publicatie datum
21-12-2017
Laatst gewijzigd
21-12-2017 11:54
Zichtbaarheid
Openbaar