Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (32)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Voortgangsrapportage Programma GOBS - september 2017

DOCUVITP-2129753-v3-Voortgangsrapportage-Programma-GOBS-september-2017.PDF PDF, 436.38 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2017
Laatst gewijzigd
28-09-2017 13:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling PS voortgangsrapportage project Passage Dronten sept 2017

DOCUVITP-2128097-v5-16135-Mededeling-PS-voortgangsrapportage-project-Passage-Dronten-sept-2017.PDF PDF, 1.02 MB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2017
Laatst gewijzigd
28-09-2017 13:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Voortgang vervolgonderzoek snel internet landelijk gebied Oostelijk en Zuidelijk Flevoland

DOCUVITP-2127440-v8-Voortgang-vervolgonderzoek-snel-internet-landelijk-gebied-Oostelijk-en-Zuidelijk-Flevoland.PDF PDF, 134.15 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2017
Laatst gewijzigd
28-09-2017 13:08
Zichtbaarheid
Openbaar

PS-mededeling - Beantwoording kamervragen over vluchtroutes naar Lelystad Airport dd 12 september 2017

Brief aan griffie beantwoording statenvragen SGP Urkersluis

DOCUVITP-2126884-v2-brief-aan-griffie-beantwoording-statenvragen-SGP-Urkersluis.PDF PDF, 316.3 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2017
Laatst gewijzigd
28-09-2017 13:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2018-2 - mededeling PS

DOCUVITP-2124075-v3-Openstellingsbesluit-Natuurbeheer-2018-2-mededeling-PS.PDF PDF, 129.63 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2017
Laatst gewijzigd
28-09-2017 13:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Statenmededeling Jaarverslag DE-on 2016

DOCUVITP-2085494-v8-Statenmededeling-Jaarverslag-DE-on-2016.PDF PDF, 870.52 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2017
Laatst gewijzigd
28-09-2017 13:08
Zichtbaarheid
Openbaar

PS Mededeling Aanbieding Meerjarenprogramma Beheer en Vervang Infrastructuur (MBVI) 2018

DOCUVITP-2083638-v4-mededeling-PS-Aanbieding-MBVI-2018.PDF PDF, 11.95 MB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2017
Laatst gewijzigd
28-09-2017 13:08
Zichtbaarheid
Openbaar

ZZL 11006 - Versterking Urk Maritiem - mededeling PS

DOCUVITP-2105704-v5-ZZL-11006-Versterking-Urk-Maritiem-mededeling-PS.PDF PDF, 132.54 KB

Metadata

Publicatie datum
21-09-2017
Laatst gewijzigd
21-09-2017 10:49
Zichtbaarheid
Openbaar

Uitnodiging E&R Rondetafel bijeenkomst over maatschappelijk vastgoed energie

DOCUVITP-2130028-v1-Uitnodiging-E-R-Rondetafel-bijeenkomst-over-maatschappelijk-vastgoed-energie.PDF PDF, 51.01 KB

Metadata

Publicatie datum
21-09-2017
Laatst gewijzigd
21-09-2017 10:43
Zichtbaarheid
Openbaar