Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (39)

Exporteren naar

PDF Excel

Randstedelijk Rekenkamer - Concept 1e begrotingswijziging 2020

DOCUVITP-2532215-v1-Brief-RRK-aan-provincie-concept-1e-begrotingswijziging-2020-1.pdf PDF, 710.4 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. 3e kwartaalrapportage 2019 van de expertgroep reset grote grazers OVP

DOCUVITP-2499253-v5-Statenmedeling-derde-kwartaalverslag-expertgroep-reset-grote-grazers.PDF PDF, 272.9 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - ChristenUnie – Kunstwerk Riff

DOCUVITP-2502098-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-ChristenUnie-Kunstwerk-Riff-1.PDF PDF, 333.65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Nieuwe contracten duurzame elektriciteit en Groen gas

DOCUVITP-2509241-v7-Nieuw-contract-duurzame-energie-en-gas.PDF PDF, 312.9 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Subsidie programma Zuiderzeegelden Noordelijk Flevoland – Project 22002 ‘Ontsluitingsweg Maritieme Servicehaven en binnendijks bedrijventerrein’

Mededeling m.b.t. Gedeputeerde Staten gaan in hoger beroep tegen uitspraak over opdracht afschot edelherten

DOCUVITP-2515427-v6-PS-mededeling-hoger-beroep-over-uitspraak-over-opdracht-afschot-edelherten.PDF PDF, 158.97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Voortgang DE-on op basis van het jaarverslag 2018, jaarplan 2020 en tussentijdse beoordeling 2014-2018

DOCUVITP-2523970-v7-Statenmededeling-jaarverslag-2018-jaarplan-2020-en-tussentijdsebeoordeling-2014-2018-DE-on.PDF PDF, 1.93 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

PS Mededeling m.b.t. Verantwoordingsinformatie GS inzake declaraties en dienstreizen 2e en 3e kwartaal 2019

DOCUVITP-2524293-v4-PS-mededeling-Verantwoordingsinformatie-GS-inzake-declaraties-en-dienstreizen-2e-en-3e-kwartaal-2019.PDF PDF, 233.01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Plafondverhoging – 3e openstelling maatregel “M5 Biodiversiteit openstelling 2019”

DOCUVITP-2525124-v5-PS-mededeling-Plafondverhoging-M5-Biodiversiteit-openstelling-2019.PDF PDF, 172.69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Proces Meerjarenprogramma FVA 2021-2025

DOCUVITP-2526493-v7-PS-mededeling-proces-Meerjarenprogramma-FVA-2021-2025.PDF PDF, 221.28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar