Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (39)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. Verslag derde bijeenkomst klankbordgroep beleidskader beheer Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2479145-v5-PS-mededeling-Verslag-derde-bijeenkomst-klankbordgroep-beleidskader-beheer-Oostvaardersplassen.PDF PDF, 356.54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-10-2019
Laatst gewijzigd
17-10-2019 11:20
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording Schriftelijke vragen – PvdD – Gezondheidsgevolgen van ultrafijnstof als gevolg van de luchtvaart

DOCUVITP-2460607-v2-Beantwoording-statenvragen-PvdD-gezond-heidsgevolgen-ultrafijnstof-luchtvaart-2.PDF PDF, 234.8 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-10-2019
Laatst gewijzigd
17-10-2019 11:20
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Intensivering Informatie-uitwisseling IPO

DOCUVITP-2338460-v6-PS-mededeling-Intensivering-Informatieuitwisseling-IPO.PDF PDF, 147.43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-10-2019
Laatst gewijzigd
17-10-2019 11:20
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Motie CCR-regelgeving kleine binnenvaart

DOCUVITP-2478489-v5-motie-CCR-regeling-PS-mededeling.PDF PDF, 391.43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
10-10-2019
Laatst gewijzigd
10-10-2019 10:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Evaluatie pilot bijenvriendelijk bermbeheer Gooiseweg

DOCUVITP-2390399-v10-2019-Mededeling-Evaluatie-pilot-bijenvriendelijk-bermbeheer-Gooiseweg.pdf PDF, 632.76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
10-10-2019
Laatst gewijzigd
10-10-2019 10:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - Fusie Thalys & Eurostar Frans breekijzer voor de Lelylijn

DOCUVITP-2488824-Fusie-Thalys-Eurostar-Frans-breekijzer-voor-de-Lelylijn.pdf PDF, 958.32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
10-10-2019
Laatst gewijzigd
10-10-2019 10:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Beleidsregel intern en extern salderen stikstofdepositie en Kamerbrief aanpak stikstofproblematiek

DOCUVITP-2488864-v9-Mededeling-Staten-over-Beleidsregel-intern-en-extern-salderen.PDF PDF, 469.03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
10-10-2019
Laatst gewijzigd
10-10-2019 10:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Behandelingsbericht schriftelijke vragen – PvdD - Gezondheidsrisico's van vervuilde lucht en geluidsoverlast

DOCUVITP-2490093-v2-Behandelingsbericht-statenvragen-gezondheidsrisico-s-en-geluidsoverlast-A6-Almere.PDF PDF, 17.8 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
10-10-2019
Laatst gewijzigd
10-10-2019 10:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Stand van zaken netwerk Flevolandse Energieagenda (FEA)

DOCUVITP-2480707-v4-Mededeling-PS-Stand-van-zaken-netwerk-Flevolandse-Energieagenda-FEA.PDF PDF, 2.88 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
10-10-2019
Laatst gewijzigd
10-10-2019 12:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Kroonbesluit saneringslocatie windpark Zeewolde

DOCUVITP-2487838-v3-PS-mededeling-Kroonbesluit-saneringslocatie-windpark-Zeewolde.PDF PDF, 752.35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
10-10-2019
Laatst gewijzigd
10-10-2019 12:01
Zichtbaarheid
Openbaar