Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (39)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. Openstellingsbesluit Natuur- en Landschapsbeheer 2020

DOCUVITP-2471009-v2-PS-Mededeling-Openstellingsbesluit-Natuur-en-Landschapsbeheer-2020.PDF PDF, 164.31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-10-2019
Laatst gewijzigd
03-10-2019 11:19
Zichtbaarheid
Openbaar

Verzoek BKZ - Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten

DOCUVITP-2485796-v1-Verzoek-BZK-openbaarmaken-nevenfuncties-en-neveninkomsten.PDF PDF, 156.17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-10-2019
Laatst gewijzigd
03-10-2019 11:20
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Zienswijze Notitie Reikwijdte

DOCUVITP-2485232-v3-PS-mededeling-zienswijze-Notitie-Reikwijdte-en-Detailniveau-Luchtruimherziening.PDF PDF, 2.88 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-10-2019
Laatst gewijzigd
03-10-2019 11:19
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. benoeming provinciesecretaris

DOCUVITP-2483382-v2-Mededeling-benoeming-provinciesecretaris.PDF PDF, 127.42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-10-2019
Laatst gewijzigd
03-10-2019 11:19
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording Schriftelijke vragen – PvdD – Zieke Konikpaarden Spanje

Mededeling m.b.t. 2e verslag klankbordgroep BB Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2475501-v3-Statenmededeling-tweede-verslag-klankbordgroep-Beleidskader-Beheer-Oostvaardersplassen.PDF PDF, 433.95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-10-2019
Laatst gewijzigd
03-10-2019 11:19
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Aanbieden Programmabegroting 2020

DOCUVITP-2474031-v3-Aanbieden-Programmabegroting-en-procedure-technische-vragen.PDF PDF, 141.46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-10-2019
Laatst gewijzigd
03-10-2019 11:19
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. VGR Anthony Fokkerweg en aansluiting A6

DOCUVITP-2473645-v3-17129-12-Mededeling-PS-bij-Voortgangsrapportage-Infrastructuur-Lelystad-Airport.PDF PDF, 755.88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-10-2019
Laatst gewijzigd
03-10-2019 11:19
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording Schriftelijke vragen – PVV – WOB-verzoeken

DOCUVITP-2473527-v2-Brief-aan-griffie-statenvragen-PVV-WOB-verzoeken.PDF PDF, 184.52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-10-2019
Laatst gewijzigd
03-10-2019 11:19
Zichtbaarheid
Openbaar