Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (39)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. Voortgang restauratie kunstwerk De Tong

DOCUVITP-2813611-v3-Mededeling-voortgang-restauratie-kunstwerk-De-Tong.PDF PDF, 582.64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-07-2021
Laatst gewijzigd
08-07-2021 12:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. aanstelling kwartiermaker Batavialand

DOCUVITP-2814073-v2-mededeling-aanstelling-kwartiermaker-Batavialand.PDF PDF, 1.09 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-07-2021
Laatst gewijzigd
08-07-2021 12:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Programma Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen

DOCUVITP-2814999-v5-14322-MEDEDELING-GS-uitstel-VGR-programma-GOBS-najaar-2021.PDF PDF, 10.02 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-07-2021
Laatst gewijzigd
08-07-2021 12:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Dashboard kwetsbare groepen - motie 6

DOCUVITP-2815526-v3-dashboard-kwetsbare-groepen-motie-6.PDF PDF, 118.29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-07-2021
Laatst gewijzigd
08-07-2021 12:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Warmtenet Zeewolde-Harderwijk; hergebruik restwarmte datacenter

DOCUVITP-2816756-v3-Mededeling-Warmtenet-Zeewolde-Harderwijk-hergebruik-restwarmte-datacenter.PDF PDF, 790.84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-07-2021
Laatst gewijzigd
08-07-2021 12:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Stand van zaken Kunstmuseum Flevoland

DOCUVITP-2817388-v3-Mededeling-Kunstmuseum-Flevoland.PDF PDF, 3.16 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-07-2021
Laatst gewijzigd
08-07-2021 12:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Verlenging en transitieplan concessie Lelystad

DOCUVITP-2819149-v3-Statenmededeling-verlenging-concessie-Lelystad.PDF PDF, 201.18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-07-2021
Laatst gewijzigd
08-07-2021 12:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. 3e voortgangsrapportage uitvoering beleidskader Oostvaardersplassen periode juli 2020 - juni 2021

Uitstelbrief statenvragen – PvdD – nieuwe vergunning voor een mega varkensstal

DOCUVITP-2818849-v2-Uitstel-beantwoording-statenvragen-PvdD-nieuwe-vergunning-voor-een-mega-varkensstal.PDF PDF, 2.04 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-07-2021
Laatst gewijzigd
08-07-2021 13:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Uitstelbrief statenvragen – GroenLinks – Onderzoek Investico stikstofregels

DOCUVITP-2818868-v2-Uitstel-beantwoording-statenvragen-GroenLinks-Onderzoek-Investico-stikstofregels.PDF PDF, 1.98 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-07-2021
Laatst gewijzigd
08-07-2021 13:34
Zichtbaarheid
Openbaar