Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (42)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. Opvolging aanbevelingen Deloitte onderzoek reserves en voorzieningen

DOCUVITP-2839163-v4-mededeling-PS-Opvolging-aanbevelingen-Deloitte-onderzoek-reserves-en-voorzieningen.PDF PDF, 8.12 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-09-2021
Laatst gewijzigd
23-09-2021 09:25
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - JA21 - Inzamelaar van batterijen Van Peperzeel in Lelystad

DOCUVITP-2840694-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-JA21-Inzamelaar-van-batterijen-Van-Peperzeel-in-Lelystad-1.PDF PDF, 226.29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-09-2021
Laatst gewijzigd
23-09-2021 09:25
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Toekomstbeeld Kitesurfen in het IJsselmeergebied

DOCUVITP-2841307-v3-Toekomstbeeld-kitesurfen-IJsselmeergebied.PDF PDF, 10.34 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-09-2021
Laatst gewijzigd
23-09-2021 09:25
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Deelname Metropoolregio’s Amsterdam (MRA) Green Deals/ Afspraken – MRA Duurzaamheid Top

DOCUVITP-2841747-v8-Deelname-MRA-Green-Deals-Afspraken-MRA-Duurzaamheid-Top.PDF PDF, 17.35 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-09-2021
Laatst gewijzigd
23-09-2021 09:25
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. 6e wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016

DOCUVITP-2842269-v5-Mededeling-Zesde-wijziging-SVNL16.PDF PDF, 20.33 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-09-2021
Laatst gewijzigd
23-09-2021 09:25
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - VVD - Jacobskruiskruid

DOCUVITP-2845770-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-VVD-Jacobskruiskruid-1.PDF PDF, 1.46 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-09-2021
Laatst gewijzigd
23-09-2021 09:25
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - D66 - Bedienhuisje Ketelsluis

DOCUVITP-2845822-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-D66-Bedienhuisje-Ketelsluis-1.PDF PDF, 1.01 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-09-2021
Laatst gewijzigd
23-09-2021 09:25
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Aanbieden Programmabegroting 2022 en procedure Technische vragen

DOCUVITP-2843323-v3-Aanbieden-Programmabegroting-2022-en-procedure-Technische-vragen.PDF PDF, 4 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-09-2021
Laatst gewijzigd
23-09-2021 14:46
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Bevestiging NOVB-afspraken 2022

DOCUVITP-2845248-v2-Statenmededeling-Bevestiging-NOVB-afspraken-2022.PDF PDF, 214 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-09-2021
Laatst gewijzigd
16-09-2021 11:17
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders taakstelling eerste helft 2021

DOCUVITP-2830568-v5-PS-Mededeling-IBT-huisvesting-vergunninghouders-1e-helft-2021.PDF PDF, 320.21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-09-2021
Laatst gewijzigd
16-09-2021 11:24
Zichtbaarheid
Openbaar